Loading...

سوالات

کل سوالات: 22

طلاق

#سوال_1587_ آیا زن می تواند در طلاق غیر خودش وکیل شود؟

21 دی 1401
12

طلاق

#سوال_1469_ زنی که یائسه نیست ولی حیض او قطع شده است، چه موقعی می توان او را طلاق داد؟

10 اردیبهشت 1401
17

طلاق

#سؤال_1407_ آیا طلاق صوری و بدون قصد واقع می شود؟

18 فروردین 1401
18

طلاق

#سؤال_1407_ آیا طلاق صوری و بدون قصد واقع می شود؟

9 اسفند 1400
16

طلاق

#سوال_1293_ آیا زن در زمان عده‌ی طلاق می تواند زینت های خود را برای شوهرش آشکار کند؟

19 شهریور 1400
11

طلاق

#سوال_1044_ زن مطلقه عده خود را کجا باید بگذراند؟

21 دی 1399
36

طلاق

#سوال_1020_ #صیغه_طلاق چگونه جاری می شود؟

27 آذر 1399
38

طلاق

#سوال_991_ طلاق #مبارات چیست؟

9 آذر 1399
64

طلاق

#سوال_979_ حکم مهریه زنی که قبل از دخول طلاق داده می شود یا قبل از دخول، شوهرش از دنیا می رود چیست؟

4 آذر 1399
22

طلاق

#سوال_973_ بعد از طلاق زوجه، مهريه را باید یکجا پرداخت کرد یا می توان قسطی پرداخت کرد؟

2 آذر 1399
30

طلاق

#سؤال_794_ آیا زن می توان در عقد ازدواج شرط کند که تحت برخی شرایط #طلاق در دست او باشد؟

30 اردیبهشت 1399
33

طلاق

#سوال_570_ زنی که سالها از شوهر خود دور بوده است و حتی او را چندین سال ندیده است ، آیا بعد از #طلاق يا وفات شوهر باز هم باید #عده نگه دارد؟

25 مهر 1398
31

طلاق

#سوال_509_ #طلاق زنی که شوهرش #مفقود شده است چگونه است؟

4 تیر 1398
25

طلاق

#سوال_425_ بنده هنگام #ازدواج بر حسب #مهرالسنة با همسرم توافق کردم، اما به خاطر تقیه و عدم پذیرش برخی از اطرافیان، یک #مهریه_صوری معرفی کردیم و حتی مکتوب کردیم ؛ الان کار ما به طلاق رسیده است و خانمم همان مهریه صوری که مدرک و مکتوب هم دارد را طلب نموده است؛ آیا من مهرالسنة را بدهکار هستم یا همین مهریه صوری را؟

28 فروردین 1398
23

طلاق

#سؤال_394 _ اگر دو #شاهد #طلاق ، #عادل نباشند ، آیا طلاق صحیح است؟

1 فروردین 1398
74

طلاق

سؤال 332_ آیا می توان به خاطر بی رغبتی به شوهر، #مهریه را مطالبه نمود تا مرد ناگزیر به #طلاق دادن شود؟

10 بهمن 1397
36

طلاق

سؤال 272_ #تکلیف_مردی_که_قادر_به_تأمین_نفقه_همسرش_نباشد ، چیست؟

25 آذر 1397
96

طلاق

سؤال 268_ أحاديث ترغیب به #صبر_بر_اذیت_و_بدخلقی_زن را بیان کنید.

23 آذر 1397
95

طلاق

سؤال267_ در چه صورتی می توان زن را #طلاق داد؟

22 آذر 1397
76

طلاق

سوال 197- اگر طلاقی با حضور یک #شاهد عادل انجام گیرد،آیا صحیح است؟

17 بهمن 1396
36