Loading...

سوالات

کل سوالات: 25

خانواده

#سوال_858_ آیا زن برای #رد_مظالم از #اموال_خودش باید از شوهرش اجازه بگیرد و رضایت او در این مورد لازم است؟

15 بهمن 1400
16

خانواده

#سؤال_837_ پدر و مادر من آدمهای خوبی نیستند و مرا بسیار اذیت می کنند. آیا می توانم آنها را ترک کنم؟

14 بهمن 1400
10

خانواده

#سوال_564_ حکم #ربا بین پدر و پسر چیست؟

21 دی 1400
27

خانواده

#سوال_1049_ در مورد حقوق والدین و حد عقوق والدین چه مطالبی در روایات رسیده است؟

28 دی 1399
96

خانواده

#سوال_1019_ حکم استعمال بوی خوش توسط #زن برای غیر شوهر چیست؟

26 آذر 1399
122

خانواده

#سوال_1014_ هل يجوز إتيان الزوجة في الحمام و البرکة؟

24 آذر 1399
38

خانواده

#سوال_869_ یک خانم سنی شیعه شده است ولی شوهرش هنوز از مخالفین است!

31 مرداد 1399
42

خانواده

#سوال_860_ آیا کسی که با تمرکز ذهنی خودش را ارضای جنسی و انزال می کند مشکلی دارد؟

24 مرداد 1399
66

خانواده

#سوال_858_ آیا زن برای #رد_مظالم از #اموال_خودش باید از شوهرش اجازه بگیرد و رضایت او در این مورد لازم است؟

24 مرداد 1399
49

خانواده

#سؤال_837_ پدر و مادر من آدمهای خوبی نیستند و مرا بسیار اذیت می کنند. آیا می توانم آنها را ترک کنم؟

12 تیر 1399
67

خانواده

#سؤال_826_ آیا به کار بردن سِحر برای ایجاد الفت بین زن و شوهر جائز است؟

29 خرداد 1399
52

خانواده

#سؤال_800_ حکم مردی که #نفقه زوجه دائمی خود را نمی دهد چیست؟

7 خرداد 1399
89

خانواده

#سؤال_762_ آیا زدن زوجه جائز است؟

2 اردیبهشت 1399
88

خانواده

#سؤال_753_ مادرم بدون اطلاع پدرم مبلغی از مال خودش را به من بخشید. آیا اجازه گرفتن آن را دارم؟

26 فروردین 1399
50

خانواده

#سؤال_655_ آیا #رقص زن برای شوهر جائز است؟

21 بهمن 1398
62

خانواده

#سؤال_603_ #کار_کردن_زن_در_بیرون_خانه چطور است؟

29 آذر 1398
129

خانواده

#سوال_564_ حکم #ربا بین پدر و پسر چیست؟

19 مهر 1398
27

خانواده

#سوال_475_ آیا #تنها_خوابیدن مذمت شده است و در صورت ضرورت چه باید کرد؟

28 اردیبهشت 1398
53

خانواده

#سؤال_414 _ حکم زنی که از #شوهر خود #اطاعت نکند، چیست؟

12 فروردین 1398
97

خانواده

#سوال_408 #حق_زن_بر_شوهر چیست؟

10 فروردین 1398
108