Loading...

سوالات

کل سوالات: 20

زنان

#سوال_1265_ آیا حضور زنان در استادیوم برای تماشا و تشویق تیم های ورزشی جائز است؟

6 آذر 1401
72

زنان

#سؤال_1557_ آیا زن می تواند بدون اجازه و رضایت شوهر به زیارت کربلا و سائر معصومین برود؟

27 شهریور 1401
47

زنان

#سوال_1503_ آیا مقاربت بعد از پاکی از حیض و قبل از غسل حیض جائز است؟

9 شهریور 1401
14

زنان

#سوال_1468_ حکم زنی که 50 سالگی او تمام شده است ولی هنوز حیض می شود چیست؟

8 اردیبهشت 1401
72

زنان

#سوال_1418_ آیا پوشیدن #خلخال برای زنان مشکلی دارد؟

20 فروردین 1401
29

زنان

#سوال_1443_ آیا جائز است که زن همه موهای صورت خود را بزداید؟ و در صورت زینت صورت با زدودن موها، آیا می توان صورت را در برابر مردان غیر محرم آشکار نمود؟

9 فروردین 1401
53

زنان

#سوال_1418_ آیا پوشیدن #خلخال برای زنان مشکلی دارد؟

22 اسفند 1400
122

زنان

#سوال_1195_ آیا شوخی و مزاح کلامی مردان با زنان نامحرم نیز نهی شده است؟

18 اسفند 1400
28

زنان

#سؤال_787_ اگر نعوذ بالله، کسی با زن مجردی فجور نماید، آیا می تواند بعد از توبه، با او ازدواج کند؟

9 بهمن 1400
21

زنان

#سؤال_655_ آیا #رقص زن برای شوهر جائز است؟

28 دی 1400
32

زنان

#سوال_1268_ آیا رفتن زنان به تشییع جنازه نهی شده است؟

5 مرداد 1400
40

زنان

#سوال_1265_ آیا حضور زنان در استادیوم برای تماشا و تشویق تیم های ورزشی جائز است؟

1 مرداد 1400
77

زنان

#سوال_1250_ آیا زنان می توانند در منزل نمازهای صبح و مغرب و عشاء را به صورت جهریه بخوانند؟

9 تیر 1400
46

زنان

#سوال_1237_ #زنان در هنگام #تشهد چگونه باید بنشینند؟

31 خرداد 1400
276

زنان

#سوال_1229_ آیا زن می تواند موی سرش را بتراشد؟

23 خرداد 1400
62

زنان

#سوال_1199_ آیا نگاه کردن به پشت زنان حتی با وجود لباس و چادر داشتن هم نهی شده است؟!

31 اردیبهشت 1400
72

زنان

#سوال_1196_ حکم معالجه زن توسط طبيب نامحرم چیست؟

30 اردیبهشت 1400
79

زنان

#سوال_1195_ آیا شوخی و مزاح کلامی مردان با زنان نامحرم نیز نهی شده است؟

30 اردیبهشت 1400
164

زنان

#سوال_1194_ حکم قرار گرفتن زن با مرد نامحرم در مطب، فروشگاه محل کار و غیره چیست؟

29 اردیبهشت 1400
75

زنان

#سوال_1193_ آیا در مورد محل حرکت زنان در راه‌ها توصیه‌ی خاصی رسیده است؟

29 اردیبهشت 1400
96