Loading...

سوالات

کل سوالات: 24

ارث

#سوال_1545_ اگر به فردی بابت اجرت و غیره بدهکار باشیم و قبل از پرداخت آن از دنیا برود، آیا باید به وارثان او داده شود یا صدقه داده شود؟

14 شهریور 1401
11

ارث

#سوال_1205_ میراث مردی که وارثی جز زوجه و زنی که وارثی جز شوهر خود ندارد به چه کسی می رسد؟

19 اسفند 1400
21

ارث

#سؤال_767_ کسی که از دنیا برود و وارثان او فقط زن باشند، نماز و روزه او را چه کسی قضا کند؟

7 بهمن 1400
12

ارث

#سوال_1243_ میراث زنی که از دنیا می رود و فرزند ندارد و شوهر و پدر و مادر او زنده هستند چگونه تقسیم می شود؟

5 تیر 1400
41

ارث

#سوال_1240_ آیا شخص می تواند یکی از فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

4 تیر 1400
24

ارث

#سوال_1210_ دو یا چند نفر از یک خانواده که به خاطر زلزله و غیره، خانه بر سرشان خراب می شود و می میرند و مشخص نیست کدامیک زودتر از دنیا رفته اند ، کدامیک از آنها از دیگری ارث می برد؟

5 خرداد 1400
12

ارث

#سوال_1207_ میراث مردی که زن و فرزند ندارد و پدرش از دنیا رفته است ولی مادر و برادر و خواهر دارد چگونه تقسیم می شود؟

4 خرداد 1400
37

ارث

#سوال_1205_ میراث مردی که وارثی جز زوجه و زنی که وارثی جز شوهر خود ندارد به چه کسی می رسد؟

3 خرداد 1400
41

ارث

#سوال_1138_ بچه ای که دو سر دارد #میراث یک نفر را می برد یا دو نفر؟

6 فروردین 1400
54

ارث

#سوال1127_ آیا جنین و حمل از متوفی ارث می برد؟

26 اسفند 1399
27

ارث

#سوال_1091_ اگر زنی شوهرش قبل از دخول به او از دنیا برود، آیا #مهریه و #میراث به آن زن تعلق می گیرد؟

3 اسفند 1399
15

ارث

#سوال_1058_ شوهرم مبلغی پول برای خرید مايحتاج منزل به من داده بود و در جریان تصادف از دنیا رفت. مبلغی از آن پول نزد من مانده بود. این مبلغ باقیمانده را می توانم برای خودم بردارم یا جزو میراث است؟

2 بهمن 1399
16

ارث

#سوال_970_ اگر با توجه به آزمایش DNA ثابت شود که یکی از فرزندان مردی از او نیست، آیا نفقه و میراث به این فرزند تعلق می گیرد؟

1 آذر 1399
33

ارث

#سوال_879_ پدر و مادر و اقوام من زرتشتی هستند. آیا من که مسلمان هستم از پدر و مادرم ارث می برم؟

14 شهریور 1399
41

ارث

#سؤال_608_ مردی سکونت در منزل خود را تا زمانی که همسرش زنده است برای همسرش قرار می دهد و چند سال بعد از دنیا می رود. آیا وارثان می توانند منزل را تقسیم نمایند یا خیر؟

5 دی 1398
12

ارث

#سؤال_589_ آیا فرزند حاصله از همسر موقت (متعه) مشمول #میراث هست یا خیر؟

11 آذر 1398
32

ارث

#سوال_505_ آیا بچه هایی که مادرشان از دنیا رفته است،از پدربزرگ و مادر بزرگ مادری خود #ارث می برند؟ یعنی بچه ای که مادرش زودتر از جد و جده اش از دنیا برود، آیا از جد و جده خود #ارث مي برد؟

31 خرداد 1398
77

ارث

#سوال_471_ #میراث زنی که از دنیا می رود و شوهر و چند فرزند پسر و دختر از او باقی مانده است، چگونه تقسیم می شود؟

25 اردیبهشت 1398
27

ارث

#سوال_446_ اقوام من بر سر ارثیه با هم اختلاف دارند و بر حسب وصیتنامه صوری اموال را تقسیم کرده اند. من با آنها مراوده دارم. آیا از طعام و نوشیدنی و... آنها می توانم استفاده کنم یا خیر؟

14 اردیبهشت 1398
41

ارث

سؤال 329_ چرا با وجودی که #فاطمه_زهرا علیهاالسلام #شهید شدند، #وصیت کردند که مرا شبانه #غسل بده و شبانه دفن کن؟ مگر شهید #غسل دارد؟

9 بهمن 1397
68