Loading...

سوالات

کل سوالات: 69

جنائز

سؤال 219- بر طبق سنت #کفن چند تکه است؟

22 آذر 1402
55

جنائز

سؤال 220- آیا می توان چندین #کفن مختلف که برخی لباس احرام و برخی تبرک کربلا است بر میت پوشاند؟

22 آذر 1402
34

جنائز

سؤال 369_ پیراهن #کفن به چه نحوی باید باشد‌؟

22 آذر 1402
18

جنائز

#سوال_1652_ جریده میت چیست و چه نفعی دارد و در کجا گذاشته می شود؟

29 فروردین 1402
6

جنائز

#سوال_1614_ آیا هنگام دفن أطفال نابالغ، تلقین میّت واجب است؟

5 اسفند 1401
27

جنائز

#سوال_1577_ آیا مرد می توان همسر خود را غسل میت دهد؟

29 آذر 1401
12

جنائز

سؤال 219- بر طبق سنت #کفن چند تکه است؟

22 اردیبهشت 1401
16

جنائز

سوال ١۵٧- آیا آماده کردن #کفن در زمان حیات سنت است؟

16 اردیبهشت 1401
18

جنائز

#سوال_1309_ آیا نهی شده است که ارحام بر روی میت خاک بریزند؟

7 فروردین 1401
12

جنائز

#سوال_1055_ مقدار #آب و #سدر و #کافور مورد استفاده برای غسل میت چقدر است؟

3 اسفند 1400
14

جنائز

#سوال_986_ #وارد_کردن_ميت_به_قبر چگونه انجام شود؟

25 بهمن 1400
21

جنائز

#سؤال_757_ #غسل_مس_ميت در چه صورتی واجب است؟

7 بهمن 1400
25

جنائز

#سؤال_645_ آیا بر کودک هم #نماز_میت خوانده می شود؟

27 دی 1400
18

جنائز

#سؤال_595_ نماز و روزه #قضای ميتي که دو پسر دوقلو دارد بر عهده کدامیک می باشد؟

23 دی 1400
23

جنائز

سؤال 219- بر طبق سنت #کفن چند تکه است؟

19 آذر 1400
32

جنائز

#سوال_1100_ چه اعمالی برای دفع مرگ بد توصیه شده است؟

9 اسفند 1399
54

جنائز

#سوال_1079_ اگر انسان ثواب عمل خود را به اموات هدیه کند، آیا ثوابش بیشتر می شود؟

16 بهمن 1399
30

جنائز

#سوال_1073_ برای نجات از وحشت قبر چه کاری توصیه شده است؟

12 بهمن 1399
113

جنائز

#سوال_1072_ آیا #ميت متوجه می شود که چه کسی به زیارت قبر او آمده است؟

11 بهمن 1399
78

جنائز

#سوال_1055_ مقدار #آب و #سدر و #کافور مورد استفاده برای غسل میت چقدر است؟

30 دی 1399
51