#سؤال_74 دلائل وجوب و ضرورت و اهمیت انتظار چیست؟

جواب را بخوانید

مقتل

#سوال_1849_ در روایات در مورد تعداد ضربات وارده بر پیکر مطهر سیدالشهداء صلوات اللَّه علیه چه چیزی رسیده است؟

23 تیر 1403
3

بدعت

#سوال_1848_ آیا نواختن طبل در عزای سیدالشهداء صلوات اللَّه علیه، سنت و جزو شعائر است؟!

22 تیر 1403
3

عقیقه

#سوال_1847_ آیا استخوان و أمعاء و أحشاء عقیقه را باید دفن کرد؟

20 تیر 1403
4

بیع

#سوال_1846_ اگر فروشنده در عقد بيع شرط کند که خریدار کالا را به کسی نفروشد و به کسی ندهد، آیا این شرط جائز است و عمل به آن توسط خریدار لازم است؟

20 تیر 1403
4

اعمال

#سوال_1845_ برای رسیدن به درجات عالی بهشت چه اعمالی توصیه شده است؟

19 تیر 1403
6

دعا

#سوال_1844_ برای حفظ از إحتلام چه راهکاری در روایات آمده است؟

17 تیر 1403
8

آداب

#سوال_1843_ حکم برهنه شدن در تنهایی مثل حمام و غیره چیست؟

16 تیر 1403
8

تفسیر

#سوال_1842_ منظور از صراط مستقیم در سوره حمد چیست؟

13 تیر 1403
6

معاد

#سوال_1841_ اگر حق الناس ادا نشود و توسط مظلوم حلال نشود چه می شود؟

13 تیر 1403
5

دعا

#سوال_1840_ یکی از دوستان مؤمن 6 سال است دچار مشکلات مالی و مادی شده است و برای حل آن هر دعا و استغاثه و زیارت و نذر و توصیه علما و دعا زیر قبه امام حسین صلوات اللَّه علیه و غيره را انجام داده است ولی هیچ تأثيري نداشته است و تازه دچار طلاق همسر و مستأجری و غیره شده است و اکنون در آستانه ناامیدی و از دست دادن اعتقادات قرار گرفته است!

12 تیر 1403
8

نماز

#سوال_1839_ در حال تشهد نماز بچه ام آمد و بر زانوی من نشست و من در بین تشهد او را بوسیدم! آیا نمازم نیاز به إعاده دارد؟

11 تیر 1403
9

نماز

#سؤال_1838_ در سجده نماز یک لحظه گمان کردم که سجده شکر است و سه بار گفتم : «شُکْرَاً لِلَّهِ». آیا برای نمازم مشکلی ایجاد شده است؟

10 تیر 1403
6

نکاح

#سوال_1837_ آیا زنا عده لازم دارد؟

9 تیر 1403
11

عقود

#سؤال_1836_ آیا گرفتن و دادن وجه التزام در عقود شرعی جائز است؟

8 تیر 1403
7