Loading...

سوالات

کل سوالات: 94

حج

#سوال_1826_ آیا شستن سنگریزه هایی که برای رمی جمرات جمع آوری شده است جائز است؟

19 خرداد 1403
11

حج

#سوال_1823_ آیا فرد مُحْرم می تواند در پاسخ کسی که او را صدا زده است، «بله» بگوید؟

13 خرداد 1403
10

حج

#سوال_1815_ برخی از واعظان و مردم توصیه می کنند که فرد به جای رفتن به حج دوم به بعد، صدقه بدهد! آیا این منطبق با روایات است؟

4 خرداد 1403
11

حج

#سوال_1811_ آیا مُحْرم می تواند کمربند حاوی جیب برای نگهداری گذرنامه و پول و... بر کمرش ببندد؟

22 اردیبهشت 1403
10

حج

#سوال_1797_ اگر به کسی پیشنهاد شود که به عنوان خدمه کاروان به صورت مجاني عازم حج شود و او توانایی انجام این خدمات را داشته باشد، آیا حج بر او فریضه می شود؟

29 فروردین 1403
9

حج

#سوال_1772_ آیا فرد می تواند برای آینده فرزندان خود اموالی را به صورت ملک و غیره ذخیره نماید و حج خود را به تأخیر بیندازد؟

29 دی 1402
48

حج

#سؤال_1733_ آیا بعد از حج تمتع می توان عمره دیگری انجام داد؟

11 تیر 1402
43

حج

#سوال_1732_ آیا می توان در ماه‌های حج عمره مفرده انجام داد و مانند امام حسین صلوات اللَّه علیه در روز ترويه يا قبل از آن به وطن یا شهر دیگری رفت؟

10 تیر 1402
79

حج

#سوال_1730_ اگر زنی بعد از طواف فریضه، قبل از سعی صفا و مروه یا در حین سعی صفا و مروه حیض شد، آیا می تواند سعی صفا و مروه خود را انجام دهد؟

5 تیر 1402
44

حج

#سوال_1729_ آیا زن مستحاضه می تواند طواف فریضه حج تمتع یا عمره تمتع خود را انجام دهد و سعی صفا و مروه را انجام دهد؟

5 تیر 1402
40

حج

#سؤال_49_ قربانی کردن برای غیر حجاج، در شهر های دیگر چه حکم و دستوری از اهل بیت عصمت دارد؟

4 تیر 1402
30

حج

#سوال_1728_ زمان حرکت از مکه به سوی منا در روز ترويه از چه موقعی است؟

3 تیر 1402
43

حج

#سوال_1727_ إحرام حج در روز ترويه از کجا باید انجام شود؟

3 تیر 1402
28

حج

#سوال_1726_ آیا إحرام حج و عمره باید بعد از نماز باشد؟

3 تیر 1402
40

حج

#سوال_1723_ کیفیت تلبیه مُحْرِم چگونه است؟

29 خرداد 1402
5

حج

#سوال_1720_ طواف با چه سرعت حرکتی توصیه شده است؟

23 خرداد 1402
14

حج

#سوال_1719_ چه اذکار و دعاهایی در هنگام طواف توصیه شده است؟

23 خرداد 1402
7

حج

#سوال_1718_ آیا مُحْرِم می تواند به ماشین سقف دار سوار شود؟

23 خرداد 1402
15

حج

#سوال_1717_ اگر در بین طواف وقت نماز شود و فرد ناگزیر يا از روی اختیار طواف خود را قطع کند و نماز فریضه را بخواند، آیا بعد از نماز طواف خود را از ابتدا آغاز کند یا ادامه طواف را انجام دهد؟

22 خرداد 1402
6

حج

#سوال_1716_ فردی در بین سعی صفا و مروه بول یا غائط داشته باشد و برود قضای حاجت کند، آیا باید سعی صفا و مروه را از ابتدا آغاز کند یا ادامه آن را انجام دهد؟

22 خرداد 1402
5