Loading...

سوالات

کل سوالات: 15

کفاره

#سوال_1805_ آیا در کفاره ها و فدیه ها می توان به جای طعام، پول آن را به فقیر و مسکین داد؟

9 اردیبهشت 1403
12

کفاره

#سوال_1656_ یکی از شیعیان در کشور عمان زندگی می کند. آیا این شخص می تواند کفاره روزه و فدیه را در کشور ایران بدهد؟

3 اردیبهشت 1402
13

کفاره

#سوال_867_ کفاره خُلف نذر چیست؟

16 بهمن 1400
15

کفاره

#سوال_1000_ آیا فرو بردن سر در زیر آب در ماه رمضان، موجب افطار روزه و لزوم قضاء و کفاره است؟

11 آذر 1399
53

کفاره

#سوال_898_ در #کفاره_قسم يا #کفاره_روزه و غیره که باید به 10 مسکین یا 60 مسکین طعام بدهیم، آیا باید به 10 يا 60 نفر جدا جدا داده شود يا می توان همه آن را به یک یا دو مسکین داد؟

31 شهریور 1399
50

کفاره

#سوال_867_ کفاره خُلف نذر چیست؟

29 مرداد 1399
42

کفاره

#سؤال_761_ کفاره خُلف عهد چیست؟

31 فروردین 1399
49

کفاره

#سؤال_755_ اگر ‌#سهواً #قرآن از دست کسی بر روی زمین بیفتد، آیا باید کفاره بدهد؟

28 فروردین 1399
74

کفاره

#سؤال_737 - آیا #کفاره_روزه را می توان به #سادات فقیر داد؟

19 فروردین 1399
62

کفاره

#سؤال_673_ آیا #کفاره_های_زن بر عهده #شوهر است؟

1 اسفند 1398
40

کفاره

#سؤال_668_ آیا دیدن شخص در حال جان دادن یا دیدن مرده نیاز به دادن کفاره دارد؟

28 بهمن 1398
700

کفاره

#سوال_430_ وظیفه کسی که #کفاره_روزه به گردن دارد، ولی توانایی انجام آن را ندارد، چیست؟

1 اردیبهشت 1398
84

کفاره

سؤال 326_تکلیف زنی که به خاطر #شیردادن به فرزندش روزه #ماه_رمضان را نگرفته است چیست؟ آیا فقط #قضا کند یا #کفاره هم دارد؟

4 بهمن 1397
40

کفاره

سوال ١۵١- در برخی روایات آمده است که #بلایی_که_به_مومن_می_رسد به خاطر #گناهان اوست و در برخی روایات دیگر آمده است که بلا باعث #ترفیع_درجه می شود؛ آیا نشانه ای هست که بدانیم این بلایی که به ما رسید کفارة گناه است یا ترفیع درجه ما؟

18 آبان 1396
47

کفاره

سؤال۵۴-کسی که کفاره روزه(۶۰)روز به گردن دارد باید ۶۰ روز پی‌در‌پی روزه بگیرد یا منفصل ؟

20 شهریور 1396
17