Loading...

سوالات

کل سوالات: 17

اموات

#سوال_1789_ آیا گذاشتن دست بر روی قبر در هنگام زیارت اموات و خواندن فاتحه سنت است؟

13 فروردین 1403
16

اموات

#سوال_1736_ اگر بعد از غسل یا تکفین میت، خون یا نجاست دیگری از او خارج شود، آیا باید غسل میت إعاده شود؟

7 مرداد 1402
45

اموات

#سوال_1670_ آیا در تشییع جنازه می توان جلوی جنازه حرکت کرد؟

22 اردیبهشت 1402
18

اموات

#سوال_1665_ آیا تجهیز کننده میِّت باید از ولیِّ ميِّت إذن و اجازه بگیرد؟

18 اردیبهشت 1402
10

اموات

#سوال_1478_ اینکه گفته می‌شود در مورد مردگان فقط خوبی آنها را بگویید، آیا ادله روایی دارد؟

18 اردیبهشت 1401
37

اموات

#سوال_1449_ #غسل_میت چگونه است؟

17 فروردین 1401
28

اموات

#سوال_1430_ مرسوم شده است که در صبح فردای آن روزی که میت دفن شده است به زیارت قبر او می روند و نام آن را مژدگانی می گذارند! آیا این کار مستند روائی دارد؟

29 اسفند 1400
272

اموات

#سوال_1408_ به چه علتی لمس و برخورد با کسی که در حال احتضار است نهی شده است؟

10 اسفند 1400
24

اموات

#سوال_1398_ آیا گذاشتن پنبه در منافذ میت در هنگام تکفین اشکال دارد؟

27 بهمن 1400
548

اموات

#سوال_1394_ استعمال تربت امام حسین علیه السلام برای میت به چه نحوی است؟

24 بهمن 1400
21

اموات

#سوال_1385_ آیا میت به خانواده خود سر می زند؟

10 بهمن 1400
54

اموات

#سوال_1383_ آیا لحد میت باید حتماً با خشت گِلی بسته شود یا با خشت سیمانی هم بدون اشکال است؟

5 بهمن 1400
28

اموات

#سوال_1344_ آیا غسل دادن جنین سقط شده واجب است؟

25 آبان 1400
24

اموات

#سوال_1321_ آیا جنازه‌ای را که نمی دانیم از کافر است یا مسلمان باید مطابق احکام، آن غسل دهیم و کفن کنیم و دفن کنیم؟

2 آبان 1400
19

اموات

#سوال_1309_ آیا نهی شده است که ارحام بر روی میت خاک بریزند؟

13 مهر 1400
11

اموات

#سوال_1308_ اینکه گفته می‌شود وقتی کسی از دنیا می رود ارواح اقوام و آشنایانی که قبل از او مرده اند به استقبال او می آیند سند روائی دارد؟

12 مهر 1400
26

اموات

#سوال_1248_ آیا گذاشتن انگشترِ محتوی نام معصومین در زیر زبان میت یا در قبر مبنای روائی دارد؟

9 تیر 1400
38